Novinky

DOTACE pro veřejné osvětlení

20.03.2017 15:13
Dne 15. 3. 2017 byla zveřejněna výzva 058 v rámci OPZ, která je určena mimo jiné i pro zpracování Koncepce veřejného osvětlení s výší dotace 95%. Koncepce veřejného osvětlení je soubor strategických dokumentů, jejichž smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů...

Zachraňme lidské životy - rozsviťme obce!

09.01.2016 20:12
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení ve spolupráci s ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia ČR a Ministerstvem dopravy ČR, oddělením BESIP prověřuje nehodová místa s největšími následky dopravních nehod v noční obci. V prvním...

Kvalita osvětlení projednávaná na půdě MMR

06.01.2016 19:34
Dne 6. 1. 2016 se uskutečnilo na půdě ministerstva pro místní rozvoj další jednání. Tématem jednání bylo zhodnocení dosavadních zkušeností z nedodržování závazných norem i důsledků, které toto nedodržování norem s sebou přináší. Tohoto jednání se zúčastnili...

Vliv kvality bezpečnosti v Událostech na ČT1

26.12.2015 07:21
T éma vlivu kvality osvětlení na dopravní nehodovost oslovilo i reportéry ČT1. Předseda SRVO a předseda pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“ Ing. Jiří Skála byl osloven redaktorem ČT1, aby zprostředkoval názor na současný stav kvality osvětlení...

Setkání se stavebními úřady Královéhradeckého kraje

17.12.2015 22:30
Dne 17. 12. 2015 pořádal Královéhradecký kraj jednodenní Odborný seminář pracovníků stavebních úřadů. Základním tématem byl přenesený výkon statní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu. Do připravovaného programu byl pozván i Ing. Jiří Skála, předseda...

Školení pro projektanty ČKAIT

27.10.2015 11:29
Spolupráce mezi ČKAIT a ředitelstvím služby dopravní policie přinesla i v roce 2015 možnost zúčastnit se aktivně školení projektantů ČKAIT. Školení zaštítily kromě ředitelství služby dopravní policie i Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení a Česká společnost...

Jednání se Svazem měst a obcí ČR

19.10.2015 18:28
V ranních hodinách dne 19.10.2015 se uskutečnilo trojstranné jednání na půdě Svazu měst a obcí ČR. Jednání se zúčastnil Ing. Jiří  Skála, předseda SRVO, pplk. JUDr. Sabina Burdová, vrchní rada služby dopravní policie a dále zástupci Svazu měst a obcí ČR -...

Ocenění na Silniční konferenci 2015 v Plzni

25.09.2015 06:42
Organizátoři Silniční konference 2015, která se koná v Plzni ve dnech 21. a 22.10.2015 v prostorách Congress Center Parkhotelu Plzeň, vyšli vstříc žádosti a vyčlenili prostor pro udělení „Ocenění za nejnižší následky dopravní nehodovosti na průjezdních...

Dopis ministrovi dopravy

23.09.2015 21:40
V úterý 22.9.2015 podepsali předsedové Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení a Společnosti pro rozvoj silniční dopravy otevřený dopis ministrovi dopravy v kterém vyzvali ministra dopravy k jednání o řešení problematiky „zkvalitnění osvětlení...

Asociace krajů ČR podpořilo kvalitní osvětlení dopravního prostoru

19.08.2015 23:01
Dne 19.8.2015 se uskutečnilo jednání mezi Asociací krajů ČR a SRVO. Ústředním tématem bylo téma v posledních měsících velmi aktuální a to kvalitní osvětlení dopravního prostoru. Za SRVO se tohoto jednání zúčastnil předseda Ing. Jiří Skála a za AK ČR zástupkyně...
Záznamy: 1 - 10 ze 75
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>