Jednání se Svazem měst a obcí ČR

19.10.2015 18:28

V ranních hodinách dne 19.10.2015 se uskutečnilo trojstranné jednání na půdě Svazu měst a obcí ČR. Jednání se zúčastnil Ing. Jiří  Skála, předseda SRVO, pplk. JUDr. Sabina Burdová, vrchní rada služby dopravní policie a dále zástupci Svazu měst a obcí ČR - Ing. Bc. Tomčalová Barbora, Ing. Chládková Jana a Mgr. Sobková Miroslava.

Společným tématem bylo hledání příčin, které vedou v menších obcích k devastaci kvalitního osvětlení průjezdních úseků silnic. Účastníci se jednoznačně shodli, že cílem není hledat viníky stávajícího stavu ale hledat cestu, která napomůže obnově kvality osvětlení průjezdních úseků silnic. Jen tento společný postoj může napomoci splnit cíle Akčního programu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu a v brzké době podstatně snížit následky dopravních nehod v noční obci.

V rámci jednání prezentoval předseda SRVO všem přítomným stávající legislativní rámec a nejednoznačnost v zajištění kvality. Na závěr jednání byly dohodnuty následující závěry:

  1. Předseda SRVO zašle zástupcům Svazu měst a obcí ČR článek shrnující dosavadní zkušenosti a výsledky  v prověřování kvality osvětlení průjezdních úseků silnic
  2. Zástupci Svazu měst a obcí:
    1. projednají toto téma v dopravních komisích
    2. podporují nutnost dořešení zodpovědnosti za kvalitu osvětlení průjezdních úseků silnic
    3. podpoří zpracování analýzy kvality osvětlení průjezdních úsecích silnic
    4. zjistí stávající názory od zástupců měst a obcí ve věci zajišťování kvality osvětlení průjezdních úseků silnic