Dopis ministrovi dopravy

23.09.2015 21:40

V úterý 22.9.2015 podepsali předsedové Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení a Společnosti pro rozvoj silniční dopravy otevřený dopis ministrovi dopravy v kterém vyzvali ministra dopravy k jednání o řešení problematiky „zkvalitnění osvětlení průjezdních úseků silnic I. – III. třídy v nočních obcích a městech“. V dopisu byly shrnuty nejen výsledky analýz, které provedla pracovní skupina ale také návrh základních bodů k řešení. Především se jedná o zařazení tématu do Akčního programu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, dále také o legislativní úpravu zákona č.13/1997 Sb. – úprava jednoznačné odpovědnosti za kvalitu osvětlení průjezdního úseku silnic v obcích a městech a v neposlední řadě také nalezení národních zdrojů pro nápravu stávajícího stavu.