Asociace krajů ČR podpořilo kvalitní osvětlení dopravního prostoru

19.08.2015 23:01

Dne 19.8.2015 se uskutečnilo jednání mezi Asociací krajů ČR a SRVO. Ústředním tématem bylo téma v posledních měsících velmi aktuální a to kvalitní osvětlení dopravního prostoru. Za SRVO se tohoto jednání zúčastnil předseda Ing. Jiří Skála a za AK ČR zástupkyně ředitele Ing. Ivana Pánková.

 

Prvním bodem jednání byla záštita AK ČR pro Ocenění za nejnižší následky dopravní nehodovosti v noční obci vztažené na 1 km průjezdního úseku silnice v příslušném kraji. Cílem tohoto ocenění je pozitivní motivace krajů v oblasti předcházení dopravních nehod a to systémovým přístupem k problematice kvalitního osvětlování dopravního prostoru ve městech a obcích. Prezentované výsledky analýzové trilogie zpracované v roce 2014 ve spolupráci s ředitelstvím Služby dopravní policie a Ministerstva dopravy včetně již získané podpory od státních institucí, asociací a vysokých škol bylo ze strany AK ČR hodnoceno jako významný krok v bezpečnosti silničního provozu.

 

Jednání pokračovalo otevřením tématu zajištění systémové podpory kvalitního osvětlení dopravního prostoru v rámci ČR. Nejednalo se pouze osvětu měst a obcí, dodržování závazných norem ale zejména i o možnost získání finančních prostředků. Ze strany AK ČR bylo doporučeno další jednání na půdě Komise Rady AK ČR pro dopravu. Zástupkyně ředitel Ing. Ivana Pánková doporučí zařazení tohoto tématu do programu jednání.

 

V návaznosti na pozitivní reakci ze strany AK ČR nabídl předseda SRVO členství v pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“.