Zpravodaj SRVO - historie

První vydané číslo s tímto názvem číslo 1 z roku 1992 byl jeden list.

Od druhého čísla, které představovalo několik stránek psaných psacím strojem, na kterých se objevil onen známý motiv s broučkem na kandelábru. Pak jsme vzhled vylepšili růžovofialovavým přebalem s nákresem osvětlené ulice, přešel do formy s modro žlutými motivy snad stylizované osvětlené ulice. Poslední číslo je opět o stupeň výše - blíží se obálce časopisu.

Ale neměnil se pouze vnější vzhled. Příspěvky, přednesené na setkáních byly zpočátku pouze stručnými anotacemi. Od čísla 3/1997 se příspěvky, přednesené na setkáních, přepisují ze zvukových záznamů. Postupně se objevují již příspěvky se všemi náležitostmi - grafy, obrázky, tabulkami.

Zpravodaje naleznete zde.

Reklama ve zpravodaji

Byla změněna obálka Zpravodaje na vyšší úrověň. Náklady chceme hradit z prostředků získaných za reklamu. Na vnitřních stranách obálky a na zadní straně uvolníme prostor pro reklamu (členů i nečlenů). Pokud tedy máte o reklamu, či lépe - o sponzorství, zájem, obraťte se na tajemnik @srvo.cz

Pro autory

Společně se zajištěním podzimního setkání 2009 v Brně a souvisejících přednášek včetně tvorby Zpravodaje přijalo předsednictvo na svém zasedání námět na zlepšení tvorby textových verzí vašich přednášek. Byla vytvořena šablona, která vám usnadní a pomůže zefektivnit grafickou úpravu vašich přednášek. V závěru pak velice usnadní práci při kompletaci Zpravodaje. Obracíme se na autory se žádostí o zpracování příspevku pomocí šablony.