Porovnání výbojových a LED svítidel 2012

V roce 2012 pokračovala pracovní skupina „LED svítidla” v porovnávání svítidel pro světelné diody (LED) se svítidly pro  vysokotlaké sodíkové výbojky. Aktualizované výsledky porovnání jsou k dispozici ke stažení zde.

Porovnání výbojových a LED svítidel

Jedním z úkolů pracovní skupiny „LED svítidla” je sledování a neustálé porovnávání svítidel pro světelné diody (LED) se svítidly pro  vysokotlaké sodíkové výbojky. Toto porovnání je provedeno pro nejběžnější případy komunikací, daných geometrickými parametry, a pro několik tříd osvětlení ve smyslu ČSN EN 13201-1. Výsledky jsou pro přehlednost zpracovnány graficky. Z nich je na první pohled patrný značný rozptyl výsledků pro LED svítidla. Příčinou jsou značné rozdíly v kvalitě svítidel LED, která jsou na trhu.  Podrobná zpráva dále seznamuje s možností porovnání konkrétního svítidla

 

Informace z jednání pracovní skupiny

21.5.2012

Pracovní skupina jednala o finální podobě zprávy "Porovnání HPS a LED svítidel". Jednalo se zejména o grafickou formu prezentace a doporučení v závěru zpárvy. Tato zpráva bude předložena předsednictvu k projednání a uveřejnění na internetové stránky.