Partnerské organizace

Sdružení komunálních služeb - Sdružení právnických osob zabývajících se technickou údržbou měst a obcí.

Adresa: Dělnická 164, 434 01  Most-Velebudice

e-mail, web

 

 

Spolek veřejně prospěšných služeb je nezávislá organizace s působností na území celé České republiky sdružující organizace a odborníky oborů veřejně prospěšných služeb.

Adresa: Karlov 1398/54, Velké Meziříčí

e-ma ilweb

 

 

 

 

 

Mediální partneři

Světlo, časopis pro světelnou techniku a osvětlování, dvouměsíčník. Informace z praxe světelné techniky a využití světla. Kontakt: FCC Public, s.r.o., Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8, tel.: 286 583 011, fax: 284 683 022, 

E-mail, web,

 

Společnost Elektrika.cz má vizi největšího multimediálního zdroje informací v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Chceme spojit více informačních kanálů pro sdělení stejné informace ku prospěchu elektrotechnické veřejnosti. tel. 910 100 100.

E- mail, web

 

 Měsíčník Moderní obec poskytuje užitečné informace pro moderní veřejnou správu. Zabývá se otázkami řízení, správy, ekonomiky měst a obcí, komunálních a technických služeb, životního prostředíprostøedí, mezinárodní spolupráce a rozvoje infrastruktury i regionù. Publikuje také témata z oblasti legislativy, aplikované informatiky, odpadového hospodářství, veřejného pořádku, bytové výstavby, rekonstrukcí měst, regenerace panelových domù, péče o památky, podpory podnikání i rozvoje místní kultury a cestovního ruchu. Časopis vychází od roku 1994. Největší zájem o časopis mají čtenáři zastávající pozici hejtmana, primátora , starosty. Své příznivce však má i mezi pracovníky obecních a městských úřadù a členy krajských, městských a obecních zastupitelstev. E-mail, web

  

Časopis, který přináší užitečné informace nejen pro starosty, hejtmany a volené zastupitele, ale také pro zaměstnance obecních, městských a krajských úřadů.

E-mail, web

 

 

 

 

Časopis vychází 5 x ročně a vedle ekonomických otázek, financování a témat spojených s informatikou ve veřejné správě se zabývá problematikou územní samosprávy včetně životního prostředí, investiční výstavby, školství, sociálních věcí, kultury, problematikou rozvoje venkova, regionální politiky a související legislativou. Vydavatelem je společnost Triada, dodavatel informačních systémů pro obce a města, pořadatel významných konferencí - Dny malých obcí a ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). E-mail, web

 

 

Odborní Partneři

Elbez s.r.o. - Digitální diagnostické měřící přístroje: Osciloskopy, stejnostměrné napájecí zdroje, generátory signálu, LCR metry, klešťové měřící přístroje, ruční multimetry, testovací sondy, vlhkoměry, datalogery, kabely, příslušenství, teploměry, ph metry, anemometry, hlukoměry, tachometry, gausmetry, měření intenzity světla, kalibrace. Kontakt: Elbez s.r.o., 594 01 Velké Meziříčí, Karlov 1175; souřadnice WGS-84: 49°20.757' s.š, 16°02.033' v.d.; tel. 566 522 372, 566 520 372; E-mailweb.