Úprava SW - evidence DN

14.08.2009 08:00

Dne 13.8.2009 se uskutečnilo jednání mezi SRVO (Skála, Tesař), CDV(Žežula) a PČR(Tesařík). Cílem bylo prezentovat návrh úpravy SW pro evidenci dopravních nehod na přechodech pro chodce včetně statistického výstupu hodnotící vývoj DN před instalací a po instalaci osvětlení přechodu případně dalších technologií. Zástupce PČR náš návrh zaujal a přislíbil jeho projednání na půdě PČR.