Porovnání výbojových a LED svítidel

24.01.2012 21:20

Jedním z úkolů pracovní skupiny „LED svítidla” je sledování a neustálé porovnávání svítidel pro světelné diody (LED) se svítidly pro  vysokotlaké sodíkové výbojky. Toto porovnání je provedeno pro nejběžnější případy komunikací, daných geometrickými parametry, a pro několik tříd osvětlení ve smyslu ČSN EN 13201-1. Výsledky jsou pro přehlednost zpracovnány graficky. Z nich je na první pohled patrný značný rozptyl výsledků pro LED svítidla. Příčinou jsou značné rozdíly v kvalitě svítidel LED, která jsou na trhu.  Podrobná zpráva dále seznamuje s možností porovnání konkrétního svítidla.