Osvětlování chodců na přechodech

01.12.2009 06:56

Dne 1.12.2009 se uskutečnilo jednání se zástupci Ministerstva dopravy a společnosti Pragoprojekt, a.s. (člen SRVO).  Cílem jednání bylo seznámit zástupce Ministerstva dopravy s výsledky pracovní skupiny Bezpečná obec ohledně osvětlování chodců na přechodech včetně ukázek 3D vizualizací. Na těchto vizualizacích byl prezentován mnohdy chybně aplikovaný negatviní kontrast, nedostatky stávajících instalací a rámcový návrh nové metodiky. Závěrem byla dohodnuta příprava osnovy této metodiky a další jednání s Ministerstvem dopravvy ohledně jejího odsouhlasení a následného zpracování. Bylo dohodnuto, že skupina Bezpečná obec bude zpracovatelem této metodiky, společnost Pragoprojekt, a.s. zajistí oponenturu návrhu.

Jednání se zúčastnili:

za Ministerstvo dopravy: Ing. Lubomír Tichý, CSc. (ministerský rada)
za Pragoprojekt: Ing. Miloslav Müller (technický ředitel), Ing. Petr Kohout (samost. projektant)
za SRVO: Ing. Tomáš Maixner (předseda), Ing. Jiří Skála (člen předsednictva)