Jednání PS LED ze dne 29.11.2010

12.12.2010 16:13

PS LED se rozrostla o další 2 členy - dpt.Jaroslava Kotta z Hradce Králové a Ing.Ladislava Kodytka z Havířova. V rámci jednání byla předložena osnova dokumentu o LED svítidlech. Ve zkrácené verzi bude sloužit jako podklad pro zástupce měst a obcí. Dále byli členové informováni o rozšíření porovnávací tabulky vysokotlakých sodíkových výbojek a LED o další výrobce LED svítidel.