Jarní setkání SRVO 2007

19.05.2007 04:52

 

Jarní technický seminář (Jarní setkání) SRVO 2007 se uskutečnil v Pardubicích ve dnech 17. a 18. 5. 2007 v klubu ABC, nacházejícím se nedaleko hotelu EURO, v němž bylo zajištěno ubytování. Organizačním garantem a sponzorem Setkání byly opět po pěti letech Služby města Pardubic a. s. (dále jen SmP), které letos slaví 10. výročí svého založení. Čas na přivítání účastníků Setkání si udělal i primátor statutárního města Pardubice Ing. Jaroslav Deml. Po úvodním projevu pana primátora se slova ujala ředitelka SmP Ing. Lea Tomková. Po její informaci o SmP jako celku seznámil účastníky s činnostmi SmP v oblasti svého pole působnosti pan Milan Ryšán, vedoucí divize veřejného osvětlení SmP. Na osvětlení města Pardubic bylo zaměřeno i působivé společné vystoupení Akad. arch. ing. Miroslava Řepy (autora osvětlení historických objektů v Pardubicích) a Mgr. Martiny Kulhavé (vedoucí odboru kultury Magistrátu města Pardubic).

Dále zazněly následující přednášky:

  • Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., VŠB TU Ostrava – Výstupy z grantu Výzkum emisí světelného rušení vyvolaného veřejným osvětlením
  • Pavel Suchan, Česká astronomická společnost – Nové trendy v ochraně nočního prostředí a jak se do toho vejde veřejné osvětlení
  • Ing. Tomáš Maixner, Siteco Lighting, spol. s r. o. – Vlastnosti svítidel pro veřejné osvětlení
  • Zbyněk Tomášek, ROTHLEHNER pracovní plošiny s. r. o. – Zdvihací technika pro veřejné osvětlení
  • Ing. Petr Žák, PhD., Etna spol. s r. o. – Architekturní osvětlení
  • Ing. Jaroslav Kotek, ELTODO EG, a. s., předseda SRVO – Normy pro osvětlení pozemních komunikací

Seminář, jehož se zúčastnilo více než devadesát osob, slovem uváděl Ing. František Luxa, tajemník SRVO. Řada firem využila možnosti v předsálí prezentovat své výrobky a služby pro veřejné osvětlení. Po odeznění odborných přednášek pozval Ing. Jaroslav Polínek (Akté spol. s r. o.) členy SRVO na Podzimní technický seminář do Zlína. Ve večerních hodinách prvního dne Setkání se po bohatém rautu uskutečnila pod vedením pana Milana Ryšána exkurze po veřejném osvětlení Pardubic (viz fotografie), pro kterou SmP zajistily dva autobusy. Druhý den proběhla prohlídka pardubického dostihového závodiště spojená s projížďkou kočárem taženým dvojspřežím. Všichni měli možnost zblízka si prohlédnout jednotlivé překážky Velké pardubické s odborným výkladem.

Poděkování za zajímavý obsah Setkání a kvalitní organizační zajištění patří SmP a všem ostatním, kdo se jeho přípravě, hladkém průběhu a dobré pohodě podíleli.


Pernštýnovo náměstí v Pardubicích, foto: Jaroslav Kotek

Městské divadlo v Pardubicích, foto: Jaroslav Kotek