52. Technický seminář

19.07.2017 22:44

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé veřejného osvětlení,

53. Technický seminář se uskutečnil ve dnech 26. - 27. 10. 2017 v Táboře. Generálním partnerem se stala společnost Artechnic Schréder. Opět jsme se sešli v hotelu Palcát.