Předsednictvo SRVO

Předseda:

         neobsazeno

Mistopředseda:

           Karel Müller                tel.: 602 767 901; e-mail: mullerk@srvo.cz

Hospodářka (a členka):

Ing. Věra Bursíková     tel.: 727 858 909; e-mail: verabursikova@email.cz

Členové:

 Ing. Jiří Skála              tel.: 607 005 118; e-mail: skalaj@srvo.cz

Michal Polanecký          tel.: 602 112 136; e-mail: polaneckym@srvo.cz           

Ing. František Luxa       tel.: 602 230 788; e-mail: luxaf@srvo.cz

Ing. Jan Novotný          tel.: 734 150 868; e-mail: novotnyh@srvo.cz

Ing. Roman Závodský    tel.: 773 626 899; e-mail: zavodskyr@srvo.cz

 

Kontrolní komise

Předseda:

Pavel Donev               tel.: 739 803 931; e-mail: donevp@eltodo.cz

Členové:

Kamila Procházková    tel.: 602 225 124; e-mail: prochazkovak@eltodo.cz

Milan Benda               tel.: 734 437 570; e-mail: benda.milan@magistrat.liberec.cz

Redakční rada Zpravodaje

Šéfredaktor:

            Ing. František Luxa    tel.: 602 230 788; e-mail: luxaf@srvo.cz

 

Členové:

            Ing. Věra Bursíková tel.: 602 230 788; e-mail: bursikovav@srvo.cz

            Ing. Jiří Skála          tel.: 607 005 118; e-mail: skalaj@srvo.cz