Informační databáze - úvod

Cílem informační databáze je poskytnout návštěvníkům těchto stránek ucelené informace z oblasti veřejného osvětlení.

------------------------------------------------------------------------

Doporučené standardy pro zařízení veřejného osvětlení

Titulní strana a obsah standardu
1. Úvod a předmět standardu
2. Termíny a definice
3. Základní požadavky a předpisy pro zařízení veřejného osvětlení
4. Související normy a předpisy
5. Zařízení veřejného osvětlení
   5.1. Elektrické přípojky veřejného osvětlení
   5.2. Zapínací místo veřejného osvětlení
   5.3. Kabelový rozvod veřejného osvětlení
   5.4. Světelná místa
   5.5. Spínání veřejného osvětlení
   5.6. Další zařízení připevňovaná na zařízení veřejného osvětlení
   5.7. Architekturní osvětlení
   5.8. Zvláštní provedení zařízení veřejného osvětlení
6. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
7. Ochrana před atmosférickým přepětím
8. Příprava a realizace staveb
   8.1. Rekonstrukce a přeložky veřejného osvětlení
   8.2. Nově budovaná zařízení veřejného osvětlení
   8.3. Přejímací řízení staveb VO
9. Bezpečnost práce při výstavbě, rekonstrukci, přeložkách a opravách veřejného osvětlení
 

 

Přílohy

   11.1. Příloha č.1 - Vyobrazení a schémata
   11.2. Příloha č.2 - Povolené způsoby instalace přídavného zařízení na stožáry VO
   11.3. Příloha č.3 - Kategorie nátěrů stožárů
    11.4. Příloha č.4 - Výpočet vertikální osvětlenosti chodce na přechodu